PENDEKATAN STRUKTURAL – FUNGSIONAL: DALAM MENJELASKAN TEORI DAN KONSEP BERNEGARA

Struktural-fungsional adalah merupakan suatu teori sosiologi yang menjelaskan tentang struktur masyarakat yang berbeza-beza dengan fungsi-fungsi setiap (unit) individu yang saling berhubung di antara satu sama lain.  Ini kerana, masyarakat terdiri daripada aneka ragam; yang mempunyai kepelbagaian kepakaran dan minat tertentu, citarasa dan kemampuan tertentu dan terbatas—dan pastinya, mereka tidak akan dapat hidup secara sendirian. Justeru, … Continue reading

Rate this: